به گزارش بیست، زنگ مهر به طور همزمان امروز در اولین روز مهر ماه در مدارس سراسر کشور نواخته شد و سال تحصیلی ۹۸ـ۹۷ به صورت رسمی آغاز شد.
با توجه بررسی به عمل آمده در مورد نظام آموزش کارکنان، مقام معظم رهبری بطور مستقیم مطالبی ارائه ننمودن ولی می توان در مورد آموزش مطالبی را از سیاست های ابلاغی نظام اداری را بیان نمود.
حیدر تورانی چند ماهی است که سکاندار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شده است؛ سازمانی که همواره نوک پیکان منتقدان از بابت مطالب و محتوای کتاب درسی به سویش است و مهرماه هر سال که ۱۴۰ میلیون ج
 به گزارش کردستان بیست، آیین تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان افتخار آفرین و تلاشگر آموزش متوسطه اول و دوم و آموزش های فنی و حرفه ای استان با حضور  مدیران کل دفتر آموزش متوسطه نظری و آموزش فنی و حرفه
1
2
3
4
5